Pgawb.nl maakt gebruik van cookies voor webanalyse en social media sharing. Google Analytics analyseert met behulp van cookies hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast toont Pgawb.nl knoppen om informatie te delen op sociale media. Deze knoppen worden enkel weergegeven als u toestemming geeft cookies te plaatsen op uw computer. Meer informatie vindt u in ons privacy statement.
weigeren accepteren

Kamerstukken Eerste Evaluatiewet Awb

Wet van 24 januari 2002, Stb. 53 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb) 

 

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van Wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26 523, nrs. 1-2

Memorie van toelichting

Memorie van Toelichting
Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26 523, nr. 3

Nota van wijziging (NvW)

Nota van wijziging
Ontvangen 21 juni 1999
Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26 523, nr. 4

Verslag

Verslag van mondeling overleg
Vastgesteld 27 oktober 1999
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 523, nr. 5

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag
Ontvangen 9 november 1999  
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 523, nr. 6

Tweede nota van wijziging

Tweede Nota van wijziging
Ontvangen 9 november 1999
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 523, nr. 7

Aanvullend verslag

Aanvullend verslag 
Vastgesteld 7 december 1999
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 523, nr. 8

Nota naar aanleiding van het aanvullend verslag

Nota naar aanleiding van het aanvullend verslag  
Ontvangen 18 januari 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 523, nr. 9

Verslag schriftelijk overleg

Verslag schriftelijk overleg
Vastgesteld 29 februari 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 523, nr. 10

Verslag wetgevingsoverleg

Verslag wetgevingsoverleg (26 523, 27 023 en 27 024)
Vastgesteld 6 december 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 26 523 enz. , nr. 11

Stemming

Stemming Tweede Kamer der Staten-Generaal 12 december 2000, p. 2818

Gewijzigd voorstel van wet

Gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 12 december 2000
Eerste Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 26 523, nr. 151

Voorlopig verslag

Voorlopig verslag van de vaste commissie voor justitie
Vastgesteld 26 februari 2001
Eerste Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 26 523, nr. 151a

Memorie van antwoord

Memorie van antwoord
Ontvangen op 8 juni 2001
Eerste Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 26 523, nr. 151b

Nader voorlopig verslag I

Nader voorlopig verslag van de vaste commissie van justitie
Vastgesteld 26 juni 2001
Eerste Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 26 523, nr. 151c

Nadere memorie van antwoord I

Nadere memorie van antwoord
Ontvangen 22 oktober 2001
Eerste Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 26 523, nr. 72

Eindverslag

Eindverslag van de vast commissie voor justitie
Vastgesteld 30 oktober 2001
Eerste Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 26 523, nr. 72a

Handelingen I

Handelingen Eerste Kamer der Staten-Generaal 22 januari 2002,  p. 816-827 (26 523, 27 023 en 27 024)

 

 

 

Deze pagina is het laatst bewerkt op 23 juli 2012 om 09:44