Kamerstukken Dienstenwet

Wet van 12 november 2009, Stb. 503 tot implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne markt (Dienstenwet), inwerking getreden 28 december 2009, Stb. 2009, 503

Advies RvS

Advies Raad van State ontvangen 17 juli 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 579, nr. 4

Nader rapport

Nader rapport ontvangen 1 september 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 579, nr. 4

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap 5 september 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 579, nr. 1

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van Wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 579, nr. 2

Memorie van toelichting

Memorie van Toelichting
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 579, nr. 3

Verslag

Verslag van vaste commissie
Vastgesteld 13 oktober 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 579, nr. 5

Nota naar aanleiding van het verslag
 

Nota naar aanleiding van het verslag
Ontvangen 5 november 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 579, nr. 6

Nota van wijziging (NvW)

Nota van wijziging
Ontvangen 5 november 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 579, nr. 7

Amendement
nr. 8h

Amendement Vos
Ontvangen 10 februari 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 579, nr. 8

Motie nr. 9

 

Motie J.J. van Dijk
Ontvangen 11 februari 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 579, nr. 9 (aangenomen)

Motie nr. 10

 

Motie Elias
Ontvangen 11 februari 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 579, nr. 10

Motie nr. 11

 

Motie Elias
Ontvangen 11 februari 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 579, nr. 11

Motie nr. 12

 

Motie Van der Ham en J.J. van Dijk
Ontvangen 11 februari 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 579, nr. 12 (aangenomen)

Motie nr. 13

 

Motie Van der Ham en J.J. van Dijk
Ontvangen 11 februari 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 579, nr. 13 (aangenomen)

Amendement nr. 14

Amendement Vos en J.J. van Dijk ter vervanging van amendement nr. 8
Ontvangen 26 februari 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 579, nr. 14 (aangenomen)

Brief 26 februari 2009

Brief van de minister van Economische Zaken van 26 februari 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 579, nr. 15

Motie nr. 16

 

Motie Elias
Ontvangen 5 maart 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 579, nr. 16

Motie nr. 17

 

Motie J.J. van Dijk
Ontvangen 5 maart 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 579, nr. 17

Motie nr. 18

Motie J.J. van Dijk ter vervanging van motie nr. 17
Ontvangen 10 maart 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 579, nr. 18 (aangenomen)

Handelingen II

Handelingen Tweede Kamer 11 februari 2009, 5 maart 2009 en 10 maart 2009, p. 4322-4350, 4851-4856, 4892-4893

Gewijzigd voorstel van wet

Gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 10 maart 2009
Eerste Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 579, nr. A

Brief 19 maart 2009

Brief van de minister van Economische Zaken van 19 maart 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 579, nr. 19

Voorlopig verslag I

Voorlopig verslag
Vastgesteld 26 mei 2009
Eerste Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 579, nr. B herdruk

Memorie van antwoord I

Memorie van antwoord
Ontvangen 15 juni 2009
Eerste Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 579, nr. C

Brief 19 juni 2009

Brief van de minister van Economische Zaken van 19 juni 2009
Eerste Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 579, nr. D

Nader voorlopig verslag I

Nader voorlopig verslag
Vastgesteld 3 juli 2009
Eerste Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 579, nr. E

Nadere memorie van antwoord I

Nadere memorie van antwoord
Ontvangen 23 juli 2009
Eerste Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 579, nr. F

Brief 1 september 2009

Brief van de minister van Economische Zaken van 1 september 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 579, nr. 20

Eindverslag

Eindverslag
Vastgesteld 8 september 2009
Eerste Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 30 980, nr. G

Brief 24 september 2009

Brief van collegevoorzitter ACTAL van 24 september 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 31 579, nr. 21

Brief 28 september 2009

Brief van de minister van Economische Zaken van 28 september 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 31 579, nr. 22

Brief 14 oktober 2009

Brief van de staatssecretaris van Justitie van 14 oktober 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 31 579 en 29 515, nr. 23

Verslag algemeen overleg

Verslag van een algemeen overleg
Vastgesteld 30 oktober 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 31 579, nr. 24

Handelingen I

Handelingen Eerste Kamer 10 november 2009, p. 212-222, 222-240

Brief 19 november 2009

Brief van de minister van Economische Zaken van 19 november 2009
Eerste Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 31 579, nr. H

Verslag schriftelijk overleg

Verslag schriftelijk overleg
Vastgesteld 11 januari 2010
Eerste Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 31 579, nr. I

 

 

 

Share This