Privacy verklaring

Privacy

PGAWB is een website van Pels Rijcken.

Pels Rijcken hecht belang aan de bescherming van uw privacy. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van overeenkomstige toepassing op de volgende websites van Pels Rijcken:

 • Pelsrijcken.info
 • Normalisering.nl
 • PGAWB.nl
 • KijkopKEI.nl
 • Inzicht in Omgevingsrecht
 • Inzicht in Digitalisering
 • CalamiteitenApp
 • Blog Arbeidsrecht
 • Cassatieblog
 • Blog Omgevingsrecht
 • Blog Digitale Transformatie
 • Blog Bestuursrecht
 • Blog Klimaat en engerietransietie

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

1. verbetering van onze website;
2. marketingdoeleinden;
3. social media sharing.

Cookies

Om bezoeken aan pelsrijcken.nl te optimaliseren houden wij anonieme bezoekersstatistieken bij. Hiervoor worden cookies gebruikt. Daarnaast worden cookies gebruikt zodat u direct gebruik kunt maken van onze sociale media. U kunt in de instellingen aangeven of u deze cookies wilt toestaan. U hoeft dit slechts eenmalig aan te geven (totdat u uw tijdelijke bestanden wist).

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Wij gebruiken de volgende cookies.

Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft voor het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden. Het verwerken van noodzakelijke cookies is gebaseerd op het gerechtvaardigd commerciële belang van Pels Rijcken bij het verbeteren van haar website (artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, AVG).

Analysecookies (Google Analytics)

Deze cookies worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor wij de website kunnen optimaliseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. Pels Rijcken heeft de instellingen en het gebruik van Google Analytics overeenkomstig de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van 6 maart 2018) beperkt tot een minimum. Pels Rijcken heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. In aanvulling hierop maakt Pels Rijcken gebruik van Anonymize IP, waardoor voorafgaand aan de verzending van het IP-adres aan Google het laatste octet van het IP-adres wordt gepseudonimiseerd. Tot slot heeft Pels Rijcken de optie om nadere gegeven met Google te delen, uitgezet. Pels Rijcken maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De verwerking van cookies van Google Analytics is gebaseerd op het gerechtvaardigd commerciële belang van Pels Rijcken bij het verbeteren van haar website (artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, AVG).

Social Media

Deze website bevat links naar websites van derde partijen, waaronder Twitter, LinkedIn en YouTube (Google). Als u op deze links klikt, zal u worden doorgeleid naar de betreffende website. Het is in dat geval mogelijk dat de website van die derde partij cookies plaatst. Wij hebben hier geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van Twitter , LinkedIn en Google.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die wij via het plaatsen van de noodzakelijke cookies verkrijgen worden direct na het beëindigen van uw bezoek aan onze website verwijderd. Persoonsgegevens die wij via het plaatsen van de cookies van Google Analytics verkrijgen, worden maximaal twee jaar bewaard.

Uw persoonsgegevens en derden

Pels Rijcken verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Pels Rijcken heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

Uw rechten

U hebt het recht Pels Rijcken te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan Pels Rijcken, Afdeling Marketing & Communicatie, Postbus 11756, 2502 AT Den Haag, of aan info@pelsrijcken.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Pels Rijcken behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseert u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website van Pels Rijcken, kunt u zich richten tot Pels Rijcken, Afdeling Marketing & Communicatie, Postbus 11756, 2502 AT Den Haag, of kunt u contact opnemen via info@pelsrijcken.nl.

Share This