Kamerstukken Kosten voorprocedure

Wet van 24 januari 2002, Stb. 55, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de kosten van bezwaar en administratief beroep (kosten bestuurlijke voorprocedures)

 

Advies RvS

Advies Raad van State
Ontvangen 17 september 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 27 024, nr. A

Nader rapport

Nader rapport
Ontvangen 18 februari 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 27 024, nr. A

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van Wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 27 024, nrs. 1-2

Memorie van toelichting

Memorie van Toelichting
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 27 024, nr. 3

Verslag

Verslag
Vastgesteld 19 april 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 27 024, nr. 4

Nota naar aanleiding van het Verslag

Nota naar aanleiding van het verslag
Ontvangen 14 juli 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 27 024, nr. 5

Nota van wijziging (NvW)

 

Nota van wijziging
Ontvangen 14 juli 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 27 024, nr. 6

Amendement
nr. 7

Amendement Dittrich
Ontvangen 13 september 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 27 024, nr. 7

Amendement
nr. 8

Amendement Dittrich
Ontvangen 13 september 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 27 024, nr. 8

Amendement
nr. 9

Amendement De Wit
Ontvangen 30 oktober 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 024, nr. 9

Amendement
nr. 10

Amendement De Wit
Ontvangen 30 oktober 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 024, nr. 10

Amendement
nr. 11

Amendement De Wit
Ontvangen 4 december 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 024, nr. 11

Verslag wetgevingsoverleg

Verslag van een wetgevingsoverleg
Vastgesteld 6 december 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 26 653, 27 023 en 27 024, nr. 11

Motie nr. 12

Motie Dittrich
Voorgesteld 4 december 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 024, nr. 12

Brief 8 december 2000

Brief van de minister van Justitie van 8 december 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 024, nr. 13

Amendement
nr. 14

Amendement Dittrich c.s.
Ontvangen 18 december 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 024, nr. 14

Brief 12 februari 2001

Brief van de minister van Justitie van 12 februari 2001
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 024, nr. 15

Handelingen II

Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 2004-2005, 27 oktober 2004, p.
92
Stemmingen 27 maart 2001, p. 61-4280-4281

Lijst vragen en antwoorden

Lijst van vragen en antwoorden
Vastgesteld 31 oktober 2001
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 27 024, nr. 16

Gewijzigd voorstel van wet

Gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 29 maart 2001
Eerste Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 024, nr. 248

Voorlopig verslag

Voorlopig verslag van de vaste commissie voor justitie
Vastgesteld 29 mei 2001
Eerste Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 024, nr. 248a

Brief

Brief van de minister van Justitie 18 juni 2001
Eerste Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 024, nr. 248b

Memorie van antwoord

Memorie van antwoord
Ontvangen 27 september 2001
Eerste Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 27 024, nr. 17

Eindverslag

Eindverslag
Vastgesteld 2 oktober 2001
Eerste Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 27 024, nr. 17a

Handelingen I

Handelingen Eerste Kamer der Staten-Generaal 2004-2005, 22 januari 2002, p. 16-816-827

Brief 30 juni 2005

Brief van de minister van Justitie 30 juni 2005
Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 27 024, nr. 17

 

 

Share This