Kamerstukken PG Awb I

Onderstaande tabel vermeldt de parlementaire behandeling van de Eerste tranche waarbij de Awb is ingevoerd.  

 

Wet van 4 juni 1992, houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht), Stb. 315

 

Voorontwerp (VO)

Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht, Eerste deel, Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1987

Tekst RvS

Oorspronkelijke tekst van voorstel van wet en memorie toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State, Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 221, A

Advies RvS

Advies van de Raad van State
Ontvangen 16 december 1988
Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 221, B

Nader rapport

Nader rapport
Ontvangen 13 juli 1989
Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 221, B

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 221, nrs. 1-2

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting
Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 221, nr. 3

Voorlopig verslag II

Voorlopig verslag
Vastgesteld 12 september 1990
Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 221, nr. 4

Memorie van antwoord II

Memorie van antwoord
Ontvangen 17 december 1990
Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 221, nr. 5

Nota van wijziging (NvW)

Nota van wijziging
Ontvangen 17 december 1990
Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 221, nr. 6

Eindverslag

Eindverslag
Vastgesteld 10 juli 1991
Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 221, nr. 7

Nota naar aanleiding van het eindverslag

Nota naar aanleiding van het eindverslag
Ontvangen 19 augustus 1991
Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 221, nr. 8

Tweede nota van wijziging

Tweede nota van wijziging
Ontvangen 19 augustus 1991
Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 221, nr. 9

Gewijzigd voorstel van wet

Gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 27 augustus 1991
Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 221, nr. 10

Nota van verbetering

Nota van verbetering
Ontvangen 17 september 1991
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 221, nr. 11

Amendement
nr. 12

Amendement Kalsbeek-Jasperse en Van de Camp
Ontvangen 12 december 1991
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 221, nr. 12

Amendement
nr. 13

 

Amendement Wolffensperger
Ontvangen 12 december 1991
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 221, nr. 13

Amendement
nr. 14

Amendement Wolffensperger
Ontvangen 12 december 1991
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 221, nr. 14

Amendement
nr. 15

Amendement J.T. van den Berg
Ontvangen 13 december 1991
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 221, nr. 15

Amendement
nr. 16

Amendement Kalsbeek-Jasperse en Van de Camp
Ontvangen 13 december 1991
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 221, nr. 16

Amendement
nr. 17

Amendement Van de Camp
Ontvangen 13 december 1991
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 221, nr. 17

Derde nota van wijziging

Derde nota van wijziging
Ontvangen 16 december 1991
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 221, nr. 18

Amendement
nr. 19

Amendement Kalsbeek-Jasperse c.s. ter vervanging van amendementen nrs. 12 en 13
Ontvangen 16 december 1991
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 221, nr. 19

Amendement
nr. 20

Gewijzigde amendementen J.T. van den Berg en Van de Camp ter vervanging van de amendementen nrs. 15 en 17
Ontvangen 17 december 1991
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 221, nr. 20

UCV

 

Verslag uitgebreide commissievergadering vaste Commissies voor justitie en binnenlandse zaken
Vastgesteld 16 december 1991
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, UCV 17 (1-56)

Handelingen II

Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1991-1992, blz. 2691-2692

Nader gewijzigd
voorstel van wet

Nader gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 13 januari 1992
Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 221, nr. 174

Voorlopig verslag I

Voorlopig verslag vaste commissie voor justitie
Vastgesteld 31 maart 1992
Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 221, nr. 174a

Memorie van antwoord I

Memorie van antwoord
Ontvangen 15 april 1992
Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 221, nr. 174b

Verslag

Verslag vaste commissie voor justitie
Vastgesteld 19 mei 1992
Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 221, nr. 174c

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag
Ontvangen 21 mei 1992
Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 221, nr. 174d

Handelingen I

Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1991-1992, blz. 1293-1295

 

 

 

 

Share This