Kamerstukken PG Awb II

Onderstaande tabel vermeldt de parlementaire behandeling van de wetten die in het kader van de Tweede tranche tot wijziging van de Awb hebben geleid.

Het betreft de volgende wetten:
Wet van 15 december 1993, Stb. 671 (implementatie EG-regelgeving)
Wet van 14 oktober 1993, Stb. 581 (afdeling 3.4 en 3.5)
Wet van 16 december 1993, Stb. 650 (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie
Wet van 23 december 1993, Stb. 690 (Aanpassingswet Awb III)

Wet van 15 december 1993, Stb. 671, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Bekendmakingswet in verband met implementatie EG-regelgeving

 

Tekst RvS

Oorspronkelijke tekst van voorstel van wet en memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State en voorzover nadien gewijzigd
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 690, A

Advies RvS

Advies van de Raad van State
Otvangen 11 mei 1992
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 690, B

Nader rapport

Nader rapport
Ontvangen 1 juli 1992
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 690, B

Voorstel van wet
(VvW)

Voorstel van wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 690, nrs. 1-2

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 690, nr. 3

Voorlopig verslag II

Voorlopig verslag
Vastgesteld 8 oktober 1992
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 690, nr. 4

Memorie van antwoord II

Memorie van antwoord
Ontvangen 1 februari 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 690, nr. 5

Eindverslag

Eindverslag
Vastgesteld 12 maart 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 690, nr. 6

Nota naar aanleiding van het eindverslag

Nota naar aanleiding van het eindverslag
Ontvangen 16 juni 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 690, nr. 7

Nota van wijziging
(NvW)

Nota van wijziging
Ontvangen 16 juni 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 690, nr. 8

Tweede nota van wijziging

Tweede nota van wijziging
Ontvangen 29 september 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 690, nr. 9

Amendement
nr. 10

Amendement Van der Vaart en Koetje
Ontvangen 30 september 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 690, nr. 10

Amendement
nr. 11

Amendement Van der Vaart en Koetje, ter vervanging van amendement nr. 10
Ontvangen 5 oktober 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 690, nr. 11

Handelingen II

Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 1993-1994, 30 september 1993, p. 341-352
Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 1993-1994,  5 oktober 1993, p. 359

Gewijzigd voorstel van wet

Gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 12 oktober 1993
Eerste Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 690, nr. 35

Nota van verbetering

Nota van verbetering
Ontvangen 21 oktober 1993
Eerste Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 690, nr. 35a

Verslag II

Verslag vaste commissie voor justitie
Vastgesteld 18 november 1993
Eerste Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 690, nr. 35b

Nota naar aanleiding van het verslag II

Nota naar aanleiding van het verslag
Ontvangen 26 november 1993
Eerste Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 690, nr. 35c

Handelingen I

Handelingen Eerste Kamer der Staten-Generaal 1993-1994, 14 december 1993, p. 552

 

Wet van 14 oktober 1993, Stb. 581, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de regeling van een procedure voor de voorbereiding en totstandkoming van besluiten en aanpassing van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en enkele andere wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht

 

 

Tekst RvS

Oorspronkelijke tekst van voorstel van wet en memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State en voorzover nadien gewijzigd
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 601, A

Advies RvS

Advies van de Raad van State
Ontvangen 31 maart 1992
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 601, B

Nader rapport

Nader rapport
Ontvangen 7 mei 1992
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 601, B

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 601, nrs. 1-2

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 601, nr. 3

Nota van verbetering

Nota van verbetering
Ontvangen 9 juni 1992
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 601, nr. 4

Voorlopig verslag II

Voorlopig verslag
Vastgesteld 7 oktober 1992
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 601, nr. 5

Memorie van antwoord II

Memorie van antwoord
Ontvangen 7 december 1992
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 601, nr. 6

Nota van wijziging (NvW)

Nota van wijziging
Ontvangen 7 december 1992
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 601, nr. 7

Eindverslag

Eindverslag
Vastgesteld 9 maart 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 601, nr. 8

Nota naar aanleiding van het eindverslag

Nota naar aanleiding van het eindverslag
Ontvangen 13 april 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 601, nr. 9

Tweede nota van wijziging

Tweede nota van wijziging
Ontvangen 13 april 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 601, nr. 10

Gewijzigd voorstel van wet

Gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 20 april 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 601, nr. 11

Tweede nota van verbetering

Tweede nota van verbetering
Ontvangen 12 mei 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 601, nr. 12

Derde nota van wijziging

Derde nota van wijziging
Ontvangen 9 juni 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 601, nr. 13

Handelingen II

Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 1992-1993, 9 juni 1993, p. 5482-5519, 5765-5770

UCV

Verslag uitgebreide commissievergadering vaste commissie voor justitie en binnenlandse zaken 14 juni 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, UCV 32 (1-31)

Brief
16 juni 1993

Brief minister van justitie van 16 juni 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495 en 22 601, nr. 33

Handelingen II

Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 1992-1993,
16 juni 1993, p. 5765-5770
22 juni 1993, p. 5876-5877

Nader gewijzigd voorstel van wet

Nader gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 30 juni 1993
Eerste Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 601, nr. 308

Eindverslag I

Eindverslag vaste commissie voor justitie
Vastgesteld 5 oktober 1993
Eerste Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 601, nr. 22

Handelingen I

Handelingen Eerste Kamer der Staten-Generaal 1993-1994,
12 oktober 1993, p. 137

 

Wet van 16 december 1993, Stb. 650, tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Ambtenarenwet 1929 en andere wetten, alsmede intrekking van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)

 

 

Tekst RvS

Oorspronkelijke tekst van voorstel van wet zoals voorgelegd
aan de Raad van State ter inzage gelegd in de bibliotheek

Advies RvS

Advies van de Raad van State ontvangen 28 oktober 1991
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 495, A

Nader rapport

Nader rapport ontvangen 21 januari 1992
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 495, A

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 495, nrs. 1-2

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 495, nr. 3

Hoofdlijnendebat

Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 1992-1993,
26 maart 1992, p. 4105-4159

Brief 10 april 1992

Brief van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken 10 april 1992
Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 495, nr. 4

Voorlopig verslag II

Voorlopig verslag
Vastgesteld 29 september 1992
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 5

Memorie van antwoord II

Memorie van antwoord
Ontvangen 8 december 1992
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 6

Nota van wijziging (NvW)

Nota van wijziging
Ontvangen 8 december 1992
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 7

Verslag

Verslag van mondeling overleg
Vastgesteld 15 februari 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 8

Eindverslag

Eindverslag
Vastgesteld 9 maart 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 9

Nota naar aanleiding van het eindverslag

Nota naar aanleiding van het eindverslag
Ontvangen 8 april 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 10

Tweede nota van wijziging

Tweede nota van wijziging
Ontvangen 11 mei 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 12

Brief 3 mei 1993

Brief van de minister van Justitie van 3 mei 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 13

Nota van verbetering

Nota van verbetering
Ontvangen 28 mei 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 14

Derde NvW

Derde nota van wijziging
Ontvangen 28 mei 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 15

Gewijzigd voorstel van wet

Gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 28 mei 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 16

Amendement
nr. 17

Amendement Biesheuvel en Jurgens
Ontvangen 9 juni 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 17

Amendement
nr. 18

Amendement Biesheuvel
Ontvangen 9 juni 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 18

Amendement
nr. 19

Amendement Jurgens en Biesheuvel
Ontvangen 9 juni 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 19

Amendement
nr. 20

Amendement Jurgens
Ontvangen 9 juni 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 20

Amendement
nr. 21

Amendement Jurgens
Ontvangen 9 juni 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 21

Handelingen II

Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 1992-1993,
9 juni 1993, p. 5482-5519

Amendement
nr. 22

Amendement J.T. van den Berg
Ontvangen 10 juni 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 22

Amendement
nr. 23

Amendement Biesheuvel en Jurgens ter vervanging van amendement nr. 17
Ontvangen 10 juni 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 23

Amendement
nr. 24

Amendement J.T. van den Berg
Ontvangen 14 juni 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 24

Amendement
nr. 25

Amendement Wolffensperger
Ontvangen 14 juni 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 25

Amendement
nr. 26

Amendement Wolffensperger
Ontvangen 14 juni 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 26

Amendement
nr. 27

Amendement Wolffensperger
Ontvangen 14 juni 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 27

Amendement
nr. 28

Amendementen Wolffensperger (herdruk)
Ontvangen 14 juni 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 28 (herdruk)

Motie nr. 29

Motie Jurgens
Voorgesteld in de UCV van 14 juni 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 29

UCV

Verslag uitgebreide commissievergadering vaste Commissies voor justitie en binnenlandse zaken 14 juni 1992
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, UCV 32 (1-31)

Amendement
nr. 30

Amendementen J.T. van den Berg ter vervanging van die gedrukt onder nr. 24
Ontvangen 14 juni 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 30

Motie nr. 31

Gewijzigde motie Jurgens ter vervanging van die gedrukt onder nr. 29
Voorgesteld in de UCV van 14 juni 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 31

Amend. nr. 32

Amendement Wolffensperger ter vervanging van amendement nr. 27
Ontvangen 16 juni 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 32

Brief 16 juni 1993

Brief minister van Justitie
Ontvangen 16 juni 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 33

Handelingen II

Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 1992-1993, 16 juni 1993, p. 5765-5770

Amendement
nr. 34

Amendementen Jurgens ter vervanging van die gedrukt onder nr. 20
Ontvangen 17 juni 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 34

Nota van verbetering

Nota van verbetering
Ontvangen 22 juni 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 35

Handelingen II

Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 1992-1993, 22 juni 1993, p. 5875-5876

Nader gewijzigd voorstel van wet

Nader gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 30 juni 1993
Eerste Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 495, nr. 310

Voorlopig verslag I

Voorlopig verslag vaste commissie voor justitie
Vastgesteld 19 oktober 1993
Eerste Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 495, nr. 53

Memorie van antwoord I

Memorie van antwoordontvangen 26 oktober 1993
Eerste Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 495, nr. 53a

Nader voorlopig verslag I

Nader voorlopig verslag vaste commissie voor justitie
Vastgesteld 30 november 1993
Eerste Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 495, nr. 53b

Nadere memorie van antwoord I

Nadere memorie van antwoord
Ontvangen 6 december 1993
Eerste Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 495, nr. 53c

Eindverslag I

Eindverslag vaste commissie voor justitie
Vastgesteld 7 december 1993
Eerste Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 495, nr. 53d

Handelingen I

Handelingen Eerste Kamer der Staten-Generaal 1993-1994, 14 december 1993, p. 586-600

 

Wet van 23 december 1993, Stb. 690, tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht alsmede nadere aanpassing van een aantal wetten aan de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet Awb III)

 

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 258, nrs. 1-2

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 258, nr. 3

Nota van verbetering

Nota van verbetering
Ontvangen 9 september 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 258, nr. 4

Nota van wijziging

Nota van wijziging
Ontvangen 12 oktober 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 258, nr. 5

Verslag II

Verslag
Vastgesteld 11 november 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 258, nr. 6

Nota naar aanleiding van het eindverslag

Nota naar aanleiding van het eindverslag
Ontvangen 16 november 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 258, nr. 7

Tweede nota van wijziging

Tweede nota van wijziging
Ontvangen 16 november 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 258, nr. 8

Brief 24 november 1993

Brief van minister van Justitie van 24 november 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 258, nr. 9

Derde nota van wijziging

Derde nota van wijziging
Ontvangen 25 november 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 258, nr. 10

Handelingen II

Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 1993-1994,
2 december 1993, p. 2491

Gewijzigd voorstel van wet

Gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 6 december 1993
Eerste Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 258, nr. 159

Eindverslag I

Eindverslag vaste commissie voor justitie
Vastgesteld 14 december 1993
Eerste Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 258, nr. 159A

Handelingen I

Handelingen Eerste Kamer der Staten-Generaal 1993-1994, 21 december 1993, p. 701-716 en p. 786-822

           

 

Share This