Kamerstukken PG Awb III

Onderstaande tabel vermeldt de parlementaire behandeling van de wetten die in het kader van de Derde  tranche tot wijziging van de Awb hebben geleid.

Het betreft de volgende wetten: 
Wet van 26 april 1995, Stb. 250 (23 780; Aanpassingswet )
Wet van 4 mei 1995, Stb. 302 (23 543; taal in bestuurlijk verkeer)
Wet van 10 juli 1995, Stb. 355 (23 983;)
Wet van 20 juni 1996, Stb. 333 (23 700;  Derde tranche Awb)
Wet van 6 november 1997, Stb. 510 (25 280; Aanpassingswet Derde tranche Awb I)

Wet van 26 april 1995, Stb. 250, tot wijziging van de Algemene wet bestuurs­recht alsmede nadere aanpassing van een aantal wetten aan de Algemene wet bestuursrecht

 

Advies RvS

Advies van de Raad van State
Ontvangen 20 mei 1994
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 780, A

Nader rapport

Nader rapport
Ontvangen 23 juni 1994
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 780, A

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 780, nrs. 1-2

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 780, nr. 3

Nota van verbetering (NvV)

Nota van verbetering
Ontvangen 18 augustus 1994
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 780, nr. 4

Nota van wijziging (NvW)

Nota van wijziging
Ontvangen 5 oktober 1994
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 780, nr. 5

Tweede nota van wijziging

Tweede nota van wijziging
Ontvangen 1 november 1994
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 780, nr. 6

Verslag II

Verslag
Vastgesteld 20 december 1994
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 780, nr. 7

Nota naar aanleiding van het verslag II

Nota naar aanleiding van het verslag
Ontvangen 18 januari 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 780, nr. 8

Derde nota van wijziging

Derde nota van wijziging
Ontvangen 18 januari 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 780, nr. 9

Handelingen II

Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 1994-1995,
21 februari 1995, p. 3203-3204

Gewijzigd voorstel van wet

Gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 1 maart 1995
Eerste Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 780, nr. 220

Eindverslag I

Eindverslag vaste commissie voor justitie
Vastgesteld 11 april 1995
Eerste Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 780, nr. 220a

Handelingen I

Handelingen Eerste Kamer der Staten-Generaal 1994-1995,
25 april 1995, p. 1139

 

Wet van 4 mei 1995, Stb. 302, tot wijziging van de Algemene wet bestuurs­recht in verband met opneming van regels betreffende het gebruik van taal in het bestuurlijk verkeer

 

Tekst RvS

Voorstel van wet zoals voorgelegd aan de Raad van State
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 543, A

Advies RvS

Advies van de Raad van State
Ontvangen 18 augustus 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 543, B

Nader rapport

Nader rapport
Ontvangen 6 december 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 543, B

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 543, nrs. 1-2

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 543, nr. 3

Verslag II

Verslag
Vastgesteld 4 maart 1994
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 543, nr. 4

Nota naar aanleiding van het verslag II

Nota naar aanleiding van het verslag
Ontvangen 24 mei 1994
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 543, nr. 5

Nota van wijziging (NvW)

Nota van wijziging
Ontvangen 24 mei 1994
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 543, nr.

Amendement
nr. 7

Amendement Kamp
Ontvangen 1 september 1994
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 543, nr. 7

Amendement
nr. 8

Amendement Kamp
Ontvangen 1 september 1994
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 543, nr. 8

Amendement
nr. 9

Amendement Koekkoek en Kalsbeek-Jasperse
Ontvangen 9 september 1994
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 543, nr. 9

Amendement
nr. 10

Amendement Koekkoek
Ontvangen 14 september 1994
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 543, nr. 10

Amendement
nr. 11

Amendement Koekkoek en Kalsbeek-Jasperse ter vervanging van amendement nr. 9
Ontvangen 14 september 1994
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 543, nr. 11

Amendement
nr. 12

Amendement Kamp en Hoekema ter vervanging van de amendementen nrs. 7 en 8
Ontvangen 14 september 1994
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 543, nr. 12

Amendement
nr. 13

Amendement Kamp en Hoekema ter vervanging van amendement nr. 12
Ontvangen 14 september 1994
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 543, nr. 13

Amendement
nr. 14

Amendement Koekkoek ter vervanging van amendement nr. 10
Ontvangen 14 september 1994
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 543, nr. 14

Handelingen II

Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 1993-1994,
14 september 1994, p. 6097-6123
Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 1994-1995,
27 september 1994, p. 162

Gewijzigd voorstel van wet

Gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 4 oktober 1994
Eerste Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 543, nr. 23

Voorlopig verslag I

Voorlopig verslag vaste commissie voor justitie vastgesteld 15 november 1994
Eerste Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 543, nr. 23a

Memorie van antwoord

Memorie van antwoord
Otvangen 21 december 1994
Eerste Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 543, nr. 23b

Eindverslag I

Eindverslag vaste commissie voor justitie
Vastgesteld 17 januari 1995
Eerste Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 543 nr. 23c

Nota naar aanleiding van het eindverslag I

Nota naar aanleiding van het eindverslag
Ontvangen 14 februari 1995
Eerste Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 543 nr. 23d

Handelingen I

Handelingen Eerste Kamer der Staten-Generaal 1994-1995,
2 mei 1995, p. 1159-1166

 

Wet van 10 juli 1995, Stb. 355 tot wijziging van de Algemene wet bestuurs­recht en andere wetten in verband met de afschaffing van de verplichtingen om advies te vragen over algemene beleidsvoornemens van de rijksoverheid, waaronder regelgeving, en het stellen van een dwingende termijn aan advisering

 

Advies RvS

Advies van de Raad van State
Ontvangen 29 augustus 1994
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 983, A

Nader rapport

Nader rapport
Ontvangen 3 november 1994
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 983, A

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 983, nrs. 1-2

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 983, nr. 3

Verslag II

Verslag
Vastgesteld 28 december 1994
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 983, nr. 4

Nota naar aanleiding van het verslag II

Nota naar aanleiding van het verslag
Ontvangen 14 februari 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 983, nr. 5

Nota van wijziging (NvW)

Nota van wijziging
Ontvangen 14 februari 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 983, nr. 6

Nota van verbetering (NvV)

Nota van verbetering
Ontvangen 3 maart 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 983, nr. 7

Amendement
nr.  8

Amendement Koekkoek
Ontvangen 14 maart 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 983, nr. 8

Amendement
nr. 9

Amendement B.M de Vries
Ontvangen 15 maart 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 983, nr. 9

Amendement
nr. 10

Amendementen van Van der Berg
Ontvangen 20 maart 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 983, nr. 10

Tweede nota van verbetering

Tweede nota van verbetering
Ontvangen 20 maart 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 983, nr. 11

Handelingen II

Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 1994-1995,
15 maart 1995, p. 3579-3603
21 maart 1995, p. 3656-3657

Gewijzigd voorstel van wet

Gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 3 april 1995
Eerste Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 983, nr. 242

Voorlopig verslag I

Voorlopig verslag vaste commissie voor justitie vastgesteld 8 mei 1995
Eerste Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 983, nr. 242a

Memorie van antwoord I

Memorie van antwoord
Ontvangen 19 mei 1995
Eerste Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 983, nr. 242b

Eindverslag I

Eindverslag vaste commissie voor justitie
Vastgesteld 23 mei 1995
Eerste Kamer, vergaderjaar 1994-1995,  23 983, nr. 242c

Handelingen I

Handelingen Eerste Kamer der Staten-Generaal 1994-1995,
27 juni 1995, p. 1404-1412
4 juli 1995, p. 1425-1426

 

Wet van 20 juni 1996, Stb. 333, tot aanvulling van de Algemene wet bestuurs­recht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht)

 

Voorontwerp (VO)

Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht,
brief van de Commissie wetgeving Algemene wet bestuursrecht aan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van 5 december 1991, Sdu Den Haag 1991

Advies RvS

Advies van de Raad van State
Ontvangen 17 december 1993
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 700, A

Nader rapport

Nader rapport
Ontvangen 25 april 1994
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 700, A

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 700, nrs. 1-2

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting
Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 700, nr. 3

Verslag II

Verslag
Vastgesteld 22 februari 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 700, nr. 4

Nota naar aanleiding van het verslag II

Nota naar aanleiding van het verslag
Ontvangen 21 juni 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 700, nr. 5

Nota van wijziging (NvW)

Nota van wijziging
Ontvangen 21 juni 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 700, nr. 6

Amendement
nr. 7

Amendement Rehwinkel
Ontvangen 12 september 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 700, nr. 7

Amendement
nr. 8

Amendement Rehwinkel
Ontvangen 12 september 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 700, nr. 8

Amendement
nr. 9

Amendement Rehwinkel
Ontvangen 12 september 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 700, nr. 9

Amendement
nr. 10

Amendement Rehwinkel
Ontvangen 12 september 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 700, nr. 10

Amendement
nr. 11

Amendement Rehwinkel
Ontvangen 12 september 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 700, nr. 11

Amendement
nr. 12

Amendementen Rehwinkel
Ontvangen 12 september 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 700, nr. 12

Amendement
nr. 13

Amendement De Graaf
Ontvangen 12 september 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 700, nr. 13

Amendement
nr. 14

Amendement De Graaf
Ontvangen 12 september 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 700, nr. 14

Amendement
nr. 15

Amendement De Graaf
Ontvangen 12 september 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 700, nr. 15

Amendement
nr. 16

Amendement De Graaf
Ontvangen 12 september 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 700, nr. 16

Amendement
nr. 17

Amendementen De Graaf
Ontvangen 12 september 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 700, nr. 17

Amendement
nr. 18

Amendement Koekkoek
Ontvangen 12 september 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 700, nr. 18

Amendement
nr. 19

Amendement Koekkoek
Ontvangen 12 september 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 700, nr. 19

Amendement
nr. 20

Amendement Koekkoek en Van den Berg
Ontvangen 12 september 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 700, nr. 20

Amend. nr. 21

Amendement Koekkoek
Ontvangen 12 september 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 700, nr. 21

Tweede nota van wijziging

Tweede nota van wijziging
Ontvangen 20 december 1995
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 23 700, nr. 22

Amendement
nr. 23

Amendement Rehwinkel, ter vervanging van amendement nr. 8
Ontvangen 31 januari 1996
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 23 700, nr. 23

Amendement
nr. 24

Amendement Rehwinkel, ter vervanging van amendement nr. 12
Ontvangen 31 januari 1996
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 23 700, nr. 24

Amendement
nr. 25

Amendement Rehwinkel, ter vervanging van amendement nr. 12
Ontvangen 31 januari 1996
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 23 700, nr. 25

Amendement
nr. 26

Amendement De Graaf, ter vervanging van amendement nr. 14
Ontvangen 31 januari 1996
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 23 700, nr. 26

Amendement
nr. 27

Amendement De Graaf, ter vervanging van amendement nr. 16
Ontvangen 31 januari 1996
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 23 700, nr. 27

Amendement
nr. 28

Amendement Rehwinkel, ter vervanging van amendement nr. 11
Ontvangen 31 januari 1996
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 23 700, nr. 28

Handelingen II

Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 1995-1996,
31 januari 1996, p. 3634-3673

Derde nota van wijziging

Derde nota van wijziging
Ontvangen 5 februari 1996
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 23 700, nr. 29

Handelingen II

Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 1995-1996,
6 februari 1996, p. 3782-3783

Gewijzigd voorstel van wet

Gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 6 februari 1996
Eerste Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 23 700, nr. 188

Voorlopig verslag I

Voorlopig verslag
Vastgesteld 1 mei 1996
Eerste Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 23 700, nr. 188a

Memorie van antwoord I

Memorie van antwoord
Ontvangen 24 mei 1996
Eerste Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 23 700, nr. 188b

Eindverslag I

Eindverslag
Vastgesteld 4 juni 1996
Eerste Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 23 700, nr. 188c

Handelingen I

Handelingen der Eerste Kamer der Staten-Generaal 1995-1996,
18 juni 1996, p. 1755

 

Wet van 6 november 1997, Stb. 510, tot aanpassing van bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassings­wet derde tranche Awb I)

 

Tekst RvS

Voorstel van wet zoals voorgelegd aan de Raad van State
Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 25 280, A

Advies RvS

Advies van de Raad van State
Oontvangen 12 februari 1997
Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 25 280, B

Nader rapport

Nader rapport
Ontvangen 25 maart 1997
Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 25 280, B

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 25 280, nrs. 1-2

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting
Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 25 280, nr. 3

Nota van verbetering (NvV)

Nota van verbetering
Ontvangen 6 mei 1997
Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 25 280, nr. 4

Verslag II

Verslag
Vastgesteld 12 juni 1997
Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 25 280, nr. 5

Nota naar aanleiding van het verslag II

Nota naar aanleiding van het eindverslag
Ontvangen 3 juli 1997
Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 25 280, nr. 6

Nota van wijziging (NvW)

Nota van wijziging
Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 25 280, nr. 7

Tweede nota van wijziging (NvW)

Tweede nota van wijziging
Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 25 280, nr. 8

Handelingen II

Handelingen der Tweede Kamer der Staten-Generaal 1997-1998, 9 oktober 1997, p. 815

Gewijzigd voorstel van wet
 

Gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 9 oktober 1997
Eerste Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 280, nr. 59

Eindverslag

Eindverslag
Vastgesteld 9 oktober 1997
Eerste Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 280, nr. 59a

Handelingen I

Handelingen der Eerste Kamer der Staten-Generaal 1997-1998,  4 november 1997, p. 89-90

 

 

 

 

 
Share This