Kamerstukken PG Awb IV

Onderstaande tabel vermeldt de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Vierde tranche van de Awb.

Wetsvoorstel tot Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht) van 25 juni 2009, Stb. 264, in werking getreden bij koninklijk besluit van 25 juni 2009, Stb. 266

 

Voorontwerp (VO)

Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht Vierde tranche, Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht van 7 september 1999 (www.justitie.nl)

Tekst RvS

Oorspronkelijke tekst van voorstel van wet zoals voorgelegd aan de Raad van State (niet gepubliceerd)

Advies RvS

Advies van de Raad van State
Ontvangen 11 november 2003
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 702, nr. 4

Nader rapport

Nader rapport
Ontvangen 8 juli 2004
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 702, nr. 4

Voorstel van wet (VvW)

Koninklijke boodschap met aanbieding van het voorstel van wet tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht)
22 juli 2004
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 702, nr. 1 en 2

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 702, nr. 3

Nota van verbetering (NvV)

Nota van verbetering
Ontvangen 18 augustus 2004
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 702, nr. 5

Verslag

Verslag
Vastgesteld 27 december 2004
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 29 702, nr. 6

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag
Ontvangen 13 april 2006
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 702, nr. 7

Nota van wijziging (NvW)

Nota van wijziging
Ontvangen 13 april 2006
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 702, nr. 8

Amendement
nr. 9

Amendement Van de Camp
Ontvangen 6 juni 2007
Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 29 702, nr. 9

Handelingen II

 

Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal
6 juni 2007, p. 77-4056-4074 en 4084-4091

Tweede nota van wijziging

Tweede nota van wijziging
Ontvangen 8 juni 2007
Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 29 702, nr. 10

Amendement
nr. 11

Amendement Wolfsen en Teeven
Ontvangen 12 juni 2007
Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 29 702, nr. 11

Amendement
nr. 12

Amendement Wolfsen en Teeven ter vervanging van amendement nr. 11
Ontvangen 12 juni 2007
Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 29 702, nr. 12

Handelingen II

Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal
27 juni 2007, p. 86-4711-4717

Derde nota van wijziging

Derde nota van wijziging
Ontvangen 2 juli 2007
Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 29 702, nr. 13

Stemming

Stemming 3 juli 2007 p. 88-4909

Gewijzigd voorstel van wet

Gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 3 juli 2007
Eerste Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 29 702, A

Voorlopig verslag I

Voorlopig verslag
Onttvangen 27 november 2007
Eerste Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 29 702, B
Bijlage niet opgenomen

Memorie van antwoord I

Memorie van antwoord
Ontvangen 9 juni 2008
Eerste Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 29 702, C

 

Nota naar aanleiding van voorlopig verslag I

Nota naar aanleiding van voorlopig verslag
Vstgesteld 7 oktober 2008
Eerste Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 29 702, D

Nadere memorie van antwoord I

Nadere memorie van antwoord
Ontvangen 7 november 2008
Eerste Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 29 702, E

Brief 31-10-2008

Brief met Kabinetsnota Sanctiebeleid 31 oktober 2008
Eerste Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 29 702, 30 098, 30 101, 30 928, E
Brief en Bijlage niet opgenomen

Eindverslag I

Eindverslag
Vastgesteld 11 november 2008
Eerste Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 290 702, F

Handelingen I

Handelingen Eerste Kamer
23 juni 2009, p. 1597-1619, 1619-1647

 

 

 

Share This