Kamerstukken Rechtstreeks beroep

Wet van 13 mei 2004, Stb. 220 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enige andere wetten in verband met de mogelijkheid om de bezwaarschriftprocedure met wederzijds goedvinden buiten toepassing te laten (rechtstreeks beroep)

 

Advies RvS

Advies Raad van State ontvangen 21 juli 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 563, A

Nader rapport

Nader rapport ontvangen 11 december 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 563, A

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van Wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 563, nrs. 1-2

Memorie van toelichting

Memorie van Toelichting
Tweede Kamer,vergaderjaar 2000-2001,  27 563, nr. 3

Nota van verbetering (NvV)

Nota van verbetering
Ontvangen 11 januari 2001
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 563, nr. 4

Verslag

Verslag van mondeling overleg
Vastgesteld 27 maart 2001
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 563, nr. 5

Nota naar aanleiding van het Verslag

Nota naar aanleiding van het verslag
Ontvangen 8 november 2002  
Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 27 563, nr. 6

Nota van wijziging (NvW)

 

Nota van wijziging
Ontvangen 8 november 2002
Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 27 563, nr. 7

Handelingen II

Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 2002-2003,
19 juni 2003, p. 4549

Gewijzigd voorstel van wet

Gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 19 juni 2003
Eerste Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 27 563, nr. 236

Voorlopig verslag

Voorlopig verslag van de vaste commissie voor justitie
Eerste Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 27 563, A
 

Memorie van antwoord

Memorie van antwoord
Ontvangen op 13 november 2003
Eerste Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 27 563, B

Nader voorlopig verslag I

Nader voorlopig verslag van de vast commissie van justitie
Vastgesteld 24 december 2003
Eerste Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 27 563, C

Nadere memorie van antwoord I

Nadere memorie van antwoord
Ontvangen 16 januari 2004
Eerste Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 27 563, D

Eindverslag

Eindverslag van de vast commissie voor justitie
Vastgesteld 20 januari 2004
Eerste Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 27 563, E

Brief 7 mei 2004

Brief van de minister van Justitie van 7 mei 2004
Eerste Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 27 563, F

Handelingen I

Handelingen Eerste Kamer der Staten-Generaal 2003-2004,
27 april 2004, p. 1335-1358

 

 

 

 

Share This