[Kamerstukken Terugvordering staatssteun]

 

Afkortingenlijst Wet terugvordering staatssteun

Wet van […], Stb. […], tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de tenuitvoerlegging van een beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen of een rechterlijke uitspraak inzake staatssteun, alsmede wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de procedure voor het vaststellen van de wettelijke rente aan te passen (terugvordering staatssteun)(31 418)

 

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap 10 april 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 418, nr. 1

 

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van Wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 418, nr. 2

 

Memorie van toelichting

Memorie van Toelichting
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 418, nr. 3

 

Advies RvS

Advies Raad van State
Ontvangen 19 juli 2007
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 418, nr. 4

 

Nader rapport

Nader rapport
Ontvangen 4 april 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 418, nr. 4

 

Verslag

Verslag
Vastgesteld 11 juni 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 418, nr. 5

 

 

 

Share This