Kamerstukken Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Wet van 24 januari 2002, Stb. 54 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet, de Gemeentewet in verband met samenvoeging van de afdelingen 3.4 en 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht tot één uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb)

 

Tekst  RvS

Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State en voor zover nadien gewijzigd.

Advies RvS

Advies Raad van State
Ontvangen 17 september 1999
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 27 023, B

Nader rapport

Nader rapport
Ontvangen 18 februari 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 27 023, B

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van Wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 27 023, nrs. 1-2

Memorie van toelichting

Memorie van Toelichting
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 27 023, nr. 3

Verslag

Verslag van mondeling overleg
Vastgesteld 19 april 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 27 023, nr. 4

Nota naar aanleiding van het Verslag

Nota naar aanleiding van het Verslag
Ontvangen  19 mei 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 27 023, nr. 5

Nota van wijziging (NvW)

 

Nota van wijziging
Ontvangen 19 mei 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 27 023, nr. 6

Amendement
nr. 7

Amendement O.P.G. Vos
Ontvangen 22 november 2000
Tweede Kamer , vergaderjaar2000-2001, 27 023, nr. 7

Amendement
nr. 8

Amendement Rabbae
Ontvangen 4 december 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 023, nr. 8

Amendement
nr. 9

Gewijzigd amendement O.P.G. Vos ter vervanging van nr. 7
Ontvangen 6 december 2000
Tweede Kamer , vergaderjaar 2000-2001, 27 023, nr.9

Verslag wetgevingsverleg

Verslag wetgevingsoverleg
Vastgesteld 6 december 2000
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 023, nr. 11

Handelingen II

Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 2000-2001,
12 december 2000, p. 2818

Gewijzigd voorstel van wet

Gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 12 december 2000
Eerste Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 023, nr. 177

Voorlopig verslag

Voorlopig verslag
Vastgesteld 26 februari 2001
Eerste Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 023, nr. 177a

Memorie van antwoord

Memorie van antwoord
Ontvangen op 31 juli 2001
Eerste Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 023, nr. 177b

Eindverslag

Eindverslag van de vaste commissie voor justitie
Vastgesteld 11 september 2001
Eerste Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 27 023, nr. 177c

Handelingen I

Handelingen Eerste Kamer der Staten-Generaal 2001-2002,
22 januari 2002, p. 816

 

 

Share This