Kamerstukken Wet aanpassing beslistermijn Awb en Wob

Wet van 19 juni 2009 Stb. 384] tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht,de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

 

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap 24 oktober 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 751, nr. 1

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van Wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 751, nr. 2

Memorie van toelichting

Memorie van Toelichting
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 751, nr. 3

Advies RvS

Advies Raad van State ontvangen 19 september 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 751, nr. 4

Nader rapport

Nader rapport ontvangen 9 oktober 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 751, nr. 4

Verslag

Verslag van vaste commissie
Vastgesteld 4 december 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 751, nr. 5

Nota naar aanleiding van het verslag II

Nota naar aanleiding van het verslag
Ontvangen 19 december 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 751, nr. 6

Nota van wijziging (NvW)

Nota van wijziging
Ontvangen 19 december 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 751, nr. 7

Motie nr. 8

Motie Teeven
Ontvangen 12 mei 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 751, nr. 8

Handelingen II

Handelingen Tweede Kamer 12 mei 2009, p. 6424-6437

Stemming

Stemming 19 mei 2009, p. 6646-6647

Gewijzigd voorstel van wet

Gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 19 mei 2009
Eerste Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 751, nr. A

Eindverslag

Eindverslag
Vastgesteld 9 juni 2009
Eerste Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 751, nr. B (herdruk)

Handelingen I

Handelingen Eerste Kamer 16 juni 2009, p. 1593

 

 

Share This