Kamerstukken Wet aanpassing bestuursprocesrecht

Wet van 20 december 2012, Stb. 2012, 682 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht); inwerkingtreding: 1 januari 2013

Voorontwerp (VO)Concept-wetsvoorstel Wet aanpassing bestuursprocesrecht
Ministerie van Justitie 25 april 2006 
Advies RvSAdvies van de Raad van State, ontvangen 31 oktober 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 32 450, nr. 4
Nader rapportNader rapport, aangeboden 9 juli 2010
Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 32 450, nr. 4
Koninklijke boodschapKoninklijke boodschap 24 juli 2010
Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 32 450, nr. 1
Voorstel van wet (VvW)Voorstel van wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 32 450, nr. 2
Memorie van toelichtingMemorie van toelichting
Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 32 450, nr. 3
Nota van verbetering (NvV)Nota van verbetering
Ontvangen 18 augustus 2010
Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 32 450, nr. 5
Verslag Verslag
Vastgesteld 16 november 2010
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 32 450, nr. 6
Nota VerslagNota naar aanleiding van het verslag
Ontvangen 17 augustus 2011
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 32 450, nr. 7
Nota van wijziging (NvW)Nota van wijziging
Ontvangen 17 augustus 2011
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 32 450, nr. 8
Amendement nr. 9Amendement Paulus Jansen
Ontvangen 21 september 2011
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 32 450, nr. 9
Tweede nota van wijzigingTwee nota van wijziging
Ontvangen 8 december 2011
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 32 450, nr. 10
Derde nota van wijzigingDerde nota van wijziging
Ontvangen 23 februari 2012
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 450, nr. 11
Amendement
nr. 12
Amendement Wiegman-Van Meppelen Scheppink en Jansen
Ontvangen 9 maart 2012
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 450, nr. 12
Amendement
nr. 13
Amendement Recourt
Ontvangen 12 maart 2012
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 450, nr. 13
Vierde nota van wijzigingVierde nota van wijziging
Ontvangen 14 maart 2012
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 450, nr. 14
Amendement
nr. 15
Amendement Paulus Jansen en Wiegman-Van Meppelen   Schepping, ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 9
Ontvangen 19 maart 2012
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 450, nr. 15
Gewijzigde amendement nr. 16Gewijzigd amendement Wiegman-Van Meppelen Schepping   en Paulus Jansen, ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 12
Ontvangen 21 maart 2012
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 450, nr. 16
VerslagVerslag wetgevingsoverleg
Vastgesteld 21 maart 2012
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 450, nr. 17
Gewijzigd voorstel van wetGewijzigd voorstel van wet
27 maart 2012
Eerste Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 450, A
Voorlopig   verslag IVoorlopig verslag van de vaste commissie voor veiligheid en justitie
Vastgesteld 11 september 2012
Eerste Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 450, B
Memorie   van antwoord IMemorie van antwoord
Ontvangen 18 september 2012
Eerste Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 450, C
Nader voorlopig verslag INader voorlopig verslag van de vaste commissie veiligheid en justitie
Vastgesteld 16 oktober 2012
Eerste Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 450, D
Nadere memorie van antwoord INadere memorie van antwoord
Ontvangen 30 oktober 2012
Eerste Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 450, E
Eindverslag   Eindverslag van de vaste commissie voor veiligheid en justitie
Vastgesteld 6 november 2012
Eerste Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 32 450, F
Brief ministerBrief van de minister van veiligheid en justitie 17 december 2012
Eerste Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 32 450, G
Handelingen I
(nr. 11, item 7)
Handelingen 11 december 2012
Eerste Kamer, vergaderjaar 2012-2013, nr. 11, item 7
Handelingen I
(nr. 11, item 9)
Handelingen 11 december 2012
Eerste Kamer, vergaderjaar 2012-2013, nr. 11, item 9
Handelingen I
(nr. 12, item 20)
Handelingen 17 december 2012
Eerste Kamer, vergaderjaar 2012-2013, nr. 12, item 20

Share This