Kamerstukken Wet bestuurlijke lus

Wet van 14 december 2009, Stb. 570 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor herstel van gebreken in een besluit hangende beroep bij de bestuursrechter (Wet Vermeij, Koopmans, Neppérus bestuurlijke lus Awb)

 

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap 21 februari 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 352, nr. 1

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van Wet (niet opgenomen)
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 352, nr. 2

Memorie van toelichting

Memorie van Toelichting (niet opgenomen)
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 352, nr. 3

Advies RvS

Advies Raad van State ontvangen 10 april 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 352, nr. 4

Nader rapport

Nader rapport ontvangen 8 juli 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 352, nr. 4

Gewijzigd voorstel van wet

Voorstel van wet zoals gewijzigd na advies RvS
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 352, nr. 5

Memorie van toelichting

Memorie van Toelichting, zoals gewijzigd na advies RvS
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 352, nr. 6

Verslag

Verslag van vaste commissie
Vastgesteld 6 november 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 352, nr. 7

Nota naar aanleiding van het verslag II

Nota naar aanleiding van het verslag
Ontvangen 2 december 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 352, nr. 8

Nota van wijziging (NvW)

Nota van wijziging
Ontvangen 10 februari 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 352, nr. 9

Amendement
nr. 10

Amendement Wit
Ontvangen 12 februari 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 352, nr. 10

 

Amendement
nr. 11

Amendement Wit
Ontvangen 12 februari 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 352, nr. 11

Amendement
nr. 12

Amendement Wit
Ontvangen 12 februari 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 352, nr. 12

Amendement
nr. 13

Gewijzigd amendement Wit ter vervanging van nr. 10 (aangenomen)
Ontvangen 12 februari 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 352, nr. 13

Handelingen II

Handelingen Tweede Kamer 12 februari 2009, p. 4373-4380
4 maart 2009, p. 4767-4783

Stemming

10 maart 2009, p. 4895-4896

Nota van verbetering (NvV)

Nota van verbetering
Ontvangen 10 maart 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 352, nr. 14

Gewijzigd voorstel van wet
 

Gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 10 maart 2009
Eerste Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 352, nr. A

Voorlopig verslag I

Voorlopig verslag
Vastgesteld 19 mei 2009
Eerste Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 352, nr.

Memorie van antwoord

Memorie van antwoord
Ontvangen 19 juni 2009
Eerste Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 352, nr. C

Eindverslag

Eindverslag
Vastgesteld 30 juni 2009
Eerste Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 352, nr. D

Handelingen I

Handelingen Eerste Kamer 2 en 3 november 2009, p. 123-133, 160-171, 189-194

 

 

Share This