Kamerstukken Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen

Wet van […], Stb. […] tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een doeltreffender rechtsmiddel tegen niet tijdig slissen door bestuursorganen (Wet beroep bij niet tijdig beslissen)

 

Voorontwerp (VO)

Voorontwerp commissie Scheltema
Beroep bij niet tijdig beslissen 28 maart 2002 (www.justitie.nl)

Advies RvS

Advies Raad van State ontvangen 20 juni 2005
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 435, nr. 4

Nader rapport

Nader rapport ontvangen 9 januari 2006
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 435, nr. 4

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 435, nr. 2

Memorie van toelichting

Memorie van Toelichting (niet opgenomen)
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 435, nr. 3

Nota van verbetering (NvV)

Nota van verbetering ontvangen 1 februari 2006
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 435, nr. 5

Verslag

Verslag vastgesteld 3 april 2006
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 435, nr. 6

Brief nr. 19

Brief minister van Justitie 16 mei 2006
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 934 en 30 435, nr. 19
Zie verder wetsvoorstel 29 934

 

Wet van 28 augustus 2009 Stb. 383 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met de mogelijkheid van een dwangsom bij het niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan (Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen) (wetsvoorstel 30 435 is hierin opgegaan)

 

 

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van wet (niet opgenomen)
Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 934, nr. 2

Memorie van toelichting

Memorie van Toelichting (niet opgenomen)
Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 934, nr. 3

Advies RvS

Advies Raad van State ontvangen 1 april 2005
Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 934, nr. 4

Nader rapport

Nader rapport ontvangen 21 juli 2005
Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 934, nr. 4

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van advies Raad van State
Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 934, nr. 5

Memorie van toelichting

Memorie van Toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van advies Raad van State
Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 29 934, nr. 6

Verslag

Verslag
Vastgesteld 2 november 2005
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 934, nr. 7

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het Verslag
Ontvangen 15 februari 2006
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 934, nr. 8

Nota van wijziging (NvW)

 

Nota van wijziging
Ontvangen 15 februari 2006
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 934, nr. 9

Amendement
nr. 10

Amendement Van der Staaij (aangenomen)
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 934, nr. 10

Amendement
nr. 11

Amendement Van Schijndel
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 934, nr. 11

Amendement
nr. 12

Amendement Fierens en Van Schijndel
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 934, nr. 12

Amendement
nr. 13

Amendement Fierens
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 934, nr. 13

Amendement
nr. 14

Amendement Fierens (aangenomen)
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 934, nr. 14

Brief nr. 15

Brief Wolfsen en Luchtenveld
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 934, nr. 15

Amendement
nr. 16

Amendement Fierens en Van Schijndel ter vervanging van nr. 12 (aangenomen)
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 934, nr. 16

Handelingen II

Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal
11 april 2006,  p. 69-4370-4385
26 april 2006,  p. 76-4720-4742
18 mei 2006, p. 80-4972

Motie nr. 17

Motie Dittrich (aangenomen)
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 934, nr. 17

Motie nr. 18

Motie Dittrich
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 934, nr. 18

Brief nr. 19

Brief minister van Justitie 16 mei 2006
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 934 en 30 435, nr. 19

Amendement
nr. 20

Amendement Van Schijndel ter vervanging van nr. 11
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 934, nr. 20

Nota van wijziging (NvW)

Nota van wijziging
Ontvangen 26 juni 2006
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 934, nr. 21

Amendement
nr. 22

Amendement Van Schijndel ter vervanging van nr. 20
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 934, nr. 22

Motie nr. 23h

Motie Dittrich ter vervanging van nr. 18 (aangenomen)
Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 934, nr. 23

Stemmingen

Stemmingen
27 juni 2006, p. 95-5844-5845
7 juli 2006, p. 98-6085

Gewijzigd voorstel van wet

Gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 7 juli 2006
Eerste Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 29 934, nr. A

Voorlopig verslag

Voorlopig verslag van de vaste commissie voor justitie
Eerste Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 29 934, nr. B

Brief

Brief kamerlid Wolfsen 1 maart 2007
Eerste Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 29 934, nr. C

Memorie van antwoord I

Memorie van antwoord
Ontvangen op 2 maart 2007
Eerste Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 29 934, nr. D

Aanvulling memorie van antwoord I

Aanvulling op memorie van antwoord
Ontvangen 28 maart 2007
Eerste Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 29 934, E

Nader voorlopig verslag I

Nader Voorlopig verslag
Vastgesteld 9 mei 2007
Eerste Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 29 934, F

Nadere memorie van antwoord I

Nadere memorie van antwoord
Ontvangen 9 juli 2007
Eerste Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 29 934, G

Eindverslag

Eindverslag
Vastgesteld 11 september 2007
Eerste Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 29 934, H

Nota van verbetering (NvV)

Nota van verbetering
Ontvangen 14 november 2007
Eerste Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 29 934, I herdruk (opschrift vervangen)

Handelingen I

Handelingen Eerste Kamer der Staten-Generaal
20 november 2007, p. 8-268-293

Brief 6 maart 2008

Brief van 6 maart 2008 aan Tweede Kamer
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 29 934, 24

Brief 22 april 2008

Brief van 22april 2008 aan Eerste Kamer
Eerste Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 29 934, J

Brief 3 juli 2008

Brief van 3 juli 2008 aan Tweede Kamer (zonder bijlagen)
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 29 934, 25

Lijst met vragen antwoorden

Lijst met vragen en antwoorden
Vastgesteld 4 juli 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 29 934, 26

Verslag schriftelijk overleg

Verslag van schriftelijk overleg (niet opgenomen)
Vastgesteld 7 juli 2008
Eerste Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 29 934, K

Brief 10 oktober 2008

Brief van 10 oktober 2008 aan Tweede Kamer
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 29 934, 27

 

 

 

 
Share This