Kamerstukken Wet elektronisch bestuurlijk verkeer

Wet van 29 april 2004, Stb. 214 houdende aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met regels over verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen en daarmee verband houdende aanpassing van enige andere wetgeving (Wet elektronisch bestuurlijk verkeer)

 

Voorontwerp (VO)

Voorontwerp Wet elektronisch bestuurlijk verkeer, Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht 18 april 2001

Advies RvS

Advies Raad van State
Ontvangen 23 april 2002
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 483. A

Nader rapport

Nader rapport
Ontvangen 12 juli 2002
Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 28 483, A

Voorstel van wet(VvW)

Voorstel van Wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 483, nrs. 1-2

Memorie van toelichting

Memorie van Toelichting
Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 483, nr. 3

Verslag

Verslag van mondeling overleg
Vastgesteld 5 november 2002
Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 483, nr. 4

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag
Ontvangen 18 februari 2003  
Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 486, nr. 5

Nota van wijziging (NvW)

Nota van wijziging
Ontvangen 18 februari 2003
Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 483, nr. 6

Handelingen II

Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 2002-2003,
17 april 2003, p. 3789

Gewijzigd voorstel van wet

Gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 17 april 2003
Eerste Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 483, nr. 199

Voorlopig verslag

Voorlopig verslag van de vaste commissie voor justitie
Eerste Kamer 25 juni 2003, vergaderjaar 2002-2003, 28 483, nr. 199a

Memorie van antwoord

Memorie van antwoord
Ontvangen op 14 oktober 2003
Eerste Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 28 483, A

Nader voorlopig verslag I

Nader voorlopig verslag van de vaste commissie van justitie
Vastgesteld 9 december 2003
Eerste Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 28 483, B

Nadere memorie van antwoord I

Nadere memorie van antwoord
Ontvangen 27 januari 2004
Eerste Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 28 483, C

Eindverslag

Eindverslag van de vaste commissie voor justitie
Vastgesteld 3 februari 2004
Eerste Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 28 483, D

Handelingen I

Handelingen Eerste Kamer der Staten-Generaal 2003-2004,
27 april 2004, p. 1310-1318

 

 

 

Share This