Kamerstukken Wet elektronisch verkeer bestuursrechter

Wet van 22 april 2010, Stb. 173 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met regels over elektronisch verkeer met de bestuursrechter (Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter)

Voorontwerp (VO)

Voorontwerp, Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht van 4 december 2007 (www.justitie.nl)

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap 14 februari 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 867, nr. 1

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van Wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 867, nr. 2

Memorie van toelichting

Memorie van Toelichting
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 867, nr. 3

Advies RvS

Advies Raad van State ontvangen 8 oktober 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 867, nr. 4

Nader rapport

Nader rapport ontvangen 26 januari 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 867, nr. 4

Verslag

Verslag van vaste commissie
Vastgesteld 21 april 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 867, nr. 5

Nota naar aanleiding van het verslag
 

Nota naar aanleiding van het verslag
Ontvangen 20 oktober 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 31 867, nr.6

Handelingen II

Handelingen Tweede Kamer 10 december 2009, p. 3432

Voorlopig verslag I

Voorlopig verslag
Vastgesteld 19 februari 2010
Eerste Kamer, vergaderjaar 299-2010, 31 867, nr. A

Memorie van antwoord I

Memorie van antwoord
Ontvangen 7 april 2010
Eerste Kamer, vergaderjaar 299-2010, 31 867, nr. B

Eindverslag

Eindverslag
Vastgesteld 13 april 2010
Eerste Kamer, vergaderjaar 299-2010, 31 867, nr. C

Handelingen I

Handelingen Eerste Kamer 20 april 2010, p. 1105

 

 

 

Share This