Kamerstukken Wet elektronische bekendmaking

Wet van 27 november 2008, Stb. 551.tot wijziging van de Bekendmakingswet en enkele andere wetten in verband met de elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling in geconsolideerde vorm van wetten, algemene maatregelen van bestuur, anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht (Wet elektronische bekendmaking)(inwerkingtreding per 1 juli 2009, Stb. 2009, 276

 

Koninklijke boodschap

Koninklijke boodschap 22 juni 2007
Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 31 084, nr. 1

Advies RvS

Advies Raad van State ontvangen 30 januari 2007
Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 31 084, nr. 4

Nader rapport

Nader rapport ontvangen 14 juni 2007
Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 30 980, nr. 4

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van Wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 31 084, nr. 2

Memorie van toelichting

Memorie van Toelichting
Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 31 084, nr. 3

Verslag

Verslag van vaste commissie
Vastgesteld 20 september 2007
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 084, nr. 5

Nota naar aanleiding van het verslag II

Nota naar aanleiding van het verslag
Ontvangen 21 december 2007
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 084, nr. 6

Amendement
nr. 7

Amendement Schinkelshoek
Ontvangen 24 juni 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 084, nr. 7

Amendement
nr. 8

Amendement Van der Burg
Ontvangen 25 juni 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 084, nr. 8

Motie

Motie Schinkelshoek en Van der Staaij
Ontvangen 26 juni 2008
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 084, nr. 9

Handelingen II

Handelingen der Staten-Generaal
26 juni 2008, p. 7261-7267

Stemming

Stemming 3 juli 2008, p. 7641

Voorlopig verslag I

Voorlopig verslag
Vastgesteld 7 oktober 2008
Eerste Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 084 en 31 343, nr. A

Memorie van antwoord I

Memorie van antwoord
Ontvangen 4 november 2008
Eerste Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 084 en 31 343, nr. B

Nader voorlopig verslag I

Nader voorlopig verslag
Vastgesteld 11 november 2008
Eerste Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 084 en 31 343, nr. C

Nadere memorie van antwoord I

Nadere memorie van antwoord
Ontvangen 17 november 2008
Eerste Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 084 en 31 343, nr. D

Eindverslag

Eindverslag
Vastgesteld 18 november 2008
Eerste Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 084 en 31 343, nr. E

Handelingen I

Handelingen der Staten-Generaal
25 november 2008, p. 477

Brief 12 december 2008

Brief 12 december 2008 aan Tweede Kamer
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 084 en 31 343, nr. 10

Brief 27 maart 2009

Brief 27 maart 2009 aan Tweede Kamer
Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 084 en 31 343, nr. 11

 

 

Share This