Kamerstukken Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

Wet van 31 januari 2013, Stb. 2013, 50 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

Voorontwerp (VO)

Voorontwerp van de Studiegroep Schadevergoeding bij rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad d.d. 1 mei 2007 (www.justitie.nl)

Advies RvS

Advies Raad van State ontvangen 15 oktober 2009
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 32 621, nr. 4

Nader rapport

Nader rapport ontvangen 13 januari 2011
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 32 621, nr. 4

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van Wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 32 621, nr. 2

Memorie van toelichting

Memorie van Toelichting
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 32 621, nr. 3

Verslag

Verslag
Vastgesteld 21 maart 2011
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 32 621, nr. 5

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag
Ontvangen 23 augustus 2011
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 32 621, nr. 6

Nota van wijziging (NvW)

Nota van wijziging
Ontvangen 25 november 2011
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 32 621, nr. 7

Amendement
nr. 9

Amendement Taverne ter vervanging nr. 8
Ontvangen 16 december 2011
Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 32 621, nr. 9

Amendement
nr. 10

Gewijzigd amendement Taverne ter vervanging nr. 9
Ontvangen 16 januari 2012
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 621, nr. 10

Gewijzigd voorstel van wet

Gewijzigd voorstel van wet
27 maart 2012
Eerste Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 621, A

Voorlopig verslag I

Voorlopig verslag van de vaste commissie voor veiligheid en justitie
Vastgesteld 11 september 2012
Eerste Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 621, B

Memorie van antwoord I

Memorie van antwoord
Ontvangen 2 november 2012
Eerste Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 32 621, C

Handelingen I, nr. 15, item 2

Handelingen I, nr. 15, item 2
Eerste Kamer, 29 januari 2013, EK 15-6

Handelingen I, nr. 15, item 6

Handelingen I, nr. 15, item
Eerste Kamer, 29 januari 2013, EK 15-6

Share This