Kamerstukken Wet samenhangende besluiten

Wet van 29 mei 2008, Stb. 200 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over samenhangende besluiten (Wet samenhangende besluiten Awb), inwerking getreden 1 juli 2008, Stb. 2008, 238

 

Voorontwerp (VO)

Commissie wetgeving algemene regels bestuursrecht
8 maart 2000 (www.justitie.nl)

Advies RvS

Advies Raad van State ontvangen 17 juli 2006
Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 30 980, nr. 4

Nader rapport

Nader rapport ontvangen 28 februari 2007
Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 30 980, nr. 4

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van Wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 30 980, nr. 2

Memorie van toelichting

Memorie van Toelichting
Tweede Kamer,vergaderjaar 2006-2007, 30 980, nr. 3

Verslag

Verslag van vaste commissie
Vastgesteld 25 april 2007
Tweede Kamer,vergaderjaar 2006-2007, 30 980, nr. 5

Nota naar aanleiding van het verslag II

Nota naar aanleiding van het verslag
Ontvangen 29 november 2007
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 30 980, nr. 6

Nota van wijziging (NvW)

Nota van wijziging
Ontvangen 29 november 2007
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 30 980, nr. 7

Handelingen II

Handelingen Tweede Kamer 20 december 2007, p. 3041

Gewijzigd voorstel van wet

Gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 20 december 2007
Eerste Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 30 980, nr. A

Voorlopig verslag I

Voorlopig verslag
Vastgesteld 18 maart 2008
Eerste Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 30 980, nr. B

Memorie van antwoord I

Memorie van antwoord
Ontvangen 6 mei 2008
Eerste Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 30 980, nr. C

Eindverslag

Eindverslag
Vastgesteld 20 mei 2008
Eerste Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 30 980, nr. D

Handelingen I

Handelingen Eerste Kamer 27 mei 2008, p. 1258

 

 

Share This