[Kamerstukken Wet schadevergoeding overschrijding redelijke termijn]

Wet van […], Stb. […] tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht

 

Voorontwerp (VO)

Consultatievoorstel Wet schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn
Ministerie van Justitie 13 april 2010

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting behorend bij consultatievoorstel

Share This