1.1 Definities en reikwijdte (artt. 1:1-1:6)

TITEL 1.1 INLEIDENDE BEPALINGEN

[bron: PG Awb I, p. 317]

Advies RvS

Gezien de inhoud van dit hoofdstuk vraagt de Raad zich af of, wat het opschrift betreft, geen aansluiting zou moeten worden gezocht bij de term «begripsbepalingen», zoals vermeld boven afdeling 1, titel 1, van boek 3 NBW.

Nader rapport

Hoofdstuk I heeft een ruimere strekking dan alleen het geven van begripsbepalingen: artikel 1.6 betreft een beperking van het toepassingsbereik van de wet. Vandaar dat is gekozen voor het op schrift «Inleidende bepalingen».

Share This