Artikel 10:37

Een besluit waarover de rechter uitspraak heeft gedaan of waarbij een in kracht van gewijsde gegane uitspraak van de rechter wordt uitgevoerd, kan niet worden vernietigd op rechts­­gron­den welke in strijd zijn met die waarop de uitspraak steunt of mede steunt.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1998 ingevoerd bij wet van 20 juni 1996 Stb. 333 (wetsvoorstel 23 700)

[bron: PG Awb III, p. 487-488]

Voorontwerp

Een besluit waarover een rechter uitspraak heeft gedaan of waarbij een in kracht van gewijsde gedane uitspraak van de rechter wordt uitgevoerd, kan niet worden vernietigd op rechts­­gron­den welke in strijd zijn met die waarop de uitspraak steunt of mede steunt.

Tekst RvS

Een besluit waarover een rechter uitspraak heeft gedaan of waarbij een in kracht van gewijsde gedane uitspraak van de rechter wordt uitgevoerd, kan niet worden vernietigd op rechts­­gron­den welke in strijd zijn met die waarop de uitspraak steunt of mede steunt.

VvW = Eindtekst [1A.2.2.5]

Memorie van toelichting

Sinds 1966 bevatten Gemeentewet en Provinciewet een bepaling van deze inhoud. Zij behoort uiteraard ook buiten het gemeente- en provincierecht onverkort van toepassing te zijn.

 

 

 

Share This