Artikel 11:4

Deze wet wordt aangehaald als: Algemene wet bestuursrecht.

 
Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 4 juni 1992 Stb. 315 (wetsvoorstel 21 221)

[bron: PG Awb I, p. 373]

[Eindtekst] Artikel 9:6 [7.5]
Deze wet kan worden aangehaald als: Algemene wet bestuursrecht.

VO = VvW

Tekst RvS = VvW

VvW = Eindtekst

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 gewijzigd bij wet van 16 december 1993 Stb. 650 (wetsvoorstel 22 495).

[bron: PG Awb II, p. 517]

[Eindtekst] Artikel 9:4 [7.5]
Deze wet wordt aangehaald als: Algemene wet bestuursrecht.

Tweede NvW = Eindtekst

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1998 vernummerd bij wet van 20 juni 1996 Stb. 333 (wetsvoorstel 23 700)

[bron: PG Awb III, p. 495]

[Eindtekst] Artikel 11:4 [9:4]
Deze wet wordt aangehaald als: Algemene wet bestuursrecht.

 

Share This