4.1.1 De aanvraag (artt. 4:1-4:6)

Afdeling 4.1.1 De aanvraag

[bron: PG Awb I, p. 238]

Memorie van toelichting

In talloze wettelijke regelingen zijn bepalingen opgenomen over de vereisten waaraan een aanvraag moet voldoen. In sommige gevallen gaat het om zodanig specifieke bepalingen, dat zij zich niet lenen voor opneming in de Awb. Maar het komt ook voor dat enkele, vaak onvol­ledige, regels worden gesteld. Deze regels zijn te zamen genomen en waar nodig aangevuld, zodat een raamwerk van regels voor het doen van een aanvraag is ontstaan.
In de artikelen 4.1.1.1 e.v. is ernaar gestreefd zodanige regels te geven, dat een bijzondere wetgever geen bepalingen over de aanvraag behoeft op te nemen, indien niet specifieke omstandigheden dwingen tot een aanvulling of afwijking van het normale patroon.

 

Share This