Artikel 4:42

De beschikking tot subsidievaststelling stelt het bedrag van de subsidie vast en geeft aanspraak op betaling van het vastgestelde bedrag overeenkomstig afdeling 4.2.7.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1998 ingevoegd bij wet van 20 juni 1996 Stb. 333 (wetsvoorstel 23 700)

[bron: PG Awb III, p. 235]

Voorontwerp

De beschikking tot subsidievaststelling vermeldt het bedrag van de subsidie.

Tekst RvS = VvW

VvW = Eindtekst [4.2.5.1] 

Memorie van toelichting

In deze bepaling is de betekenis van de beschikking tot subsidievast­stelling neergelegd: zij verplicht – definitief – tot betaling van het vastgestelde bedrag, overeenkomstig de bepalingen van afdeling 4.2.7. Het spreekt vanzelf dat de beschikking tot subsidievast­stelling daartoe het bedrag van de subsidie moet vermelden. De hoogte van het te betalen bedrag moet ondubbelzinnig vast­staan. Daarom bestaat bij de subsidievaststelling, anders dan bij de subsidiever­lening, ook niet de mogelijkheid te volstaan met het aangeven van de wijze waarop het bedrag zal worden berekend.

Share This