Artikel 4:73

De subsidie wordt per boekjaar vastgesteld.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1998 ingevoegd bij wet van 20 juni 1996 Stb. 333 (wetsvoorstel 23 700)

[bron: PG Awb III, p. 272]

VO Dit artikel was in het VO niet opgenomen.

Tekst RvS = VvW

VvW = Eindtekst [4.2.8.5.1]

Memorie van toelichting

De vaststelling van de subsidie vindt plaats na afloop van het tijdvak waarvoor subsidie is verleend, tenzij subsidie is verleend voor twee of meer boekjaren. Ook in het laatste geval zal de vaststelling toch jaarlijks dienen plaats te vinden. Zoals al eerder is opgemerkt sluit aldus het subsidiëringsproces aan bij de bij rechtspersonen – maar ook bij de overheid – verplichte jaarlijk­se cyclus van begroting en verantwoording. Het spreekt voor zich dat het subsidi­ëringsproces ook indien de subsidie­verlening betrekking heeft op twee of meer boekjaren, bij deze cyclus zal moeten aansluiten.

Share This