4.4.1 Vaststelling en inhoud van de verplichting tot betaling (artt. 4:85-4:96)

Afdeling 4.4.1 Vaststelling en inhoud van de verplichting tot betaling

Deze afdeling is met ingang van 1 juli 2009 ingevoegd bij wet van 25 juni 2009, Stb. 264 (wetsvoorstel 29 702).
Nota van wijziging

(onderdeel A)
In artikel I, onderdeel E, komt het opschrift van afdeling 4.4.1 als volgt te luiden:
Afdeling 4.4.1 Vaststelling en inhoud van de verplichting tot betaling

Toelichting NvW (onderdeel A)
De titel over bestuursrechtelijke geldschulden geeft geen inhoudelijke regels over de grondslag van de geldschuld – met andere woorden: hij regelt niet op grond waarvan een betalingsverplichting ontstaat –, maar geeft regels over hoe een bestuursrechtelijke betalingsverplichting moet worden vastgesteld en afgehandeld. De aanduiding van afdeling 4.4.1 is in dit opzicht verbeterd. Het woord ‘vaststellen’ sluit in het bijzonder aan bij art. 4.4.1.2.

Share This