Artikel 4:107

De schuldeiser van het bestuursorgaan kan de verjaring ook stuiten door een schriftelijke aanmaning of een schriftelijke mededeling waarin hij zich ondubbelzinnig zijn recht op betaling voorbehoudt.

 

Dit artikel is met ingang van 1 juli 2009 ingevoegd bij wet van 25 juni 2009, Stb. 264 (wetsvoorstel 29 702).
Voorontwerp

Door de schuldeiser van het bestuursorgaan wordt de verjaring ook gestuit door een schriftelijke aanmaning of een schriftelijke mededeling overeenkomstig artikel 317, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Tekst RvS

Door de schuldeiser van het bestuursorgaan wordt de verjaring ook gestuit door een schriftelijke aanmaning of een schriftelijke mededeling overeenkomstig artikel 317, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

VvW = Eindtekst [4.4.3.4]

Memorie van toelichting

Zie Memorie van toelichting bij artikel 4.4.3.3.

 

Share This