Artikel 5:3

De artikelen 5:4 tot en met 5:10 zijn van toepassing op:
a. in dit hoofdstuk geregelde bestuurlijke sancties, en
b. bij wettelijk voorschrift aangewezen andere bestuurlijke sancties.

 

Dit artikel is met ingang van 1 juli 2009 ingevoegd bij wet van 25 juni 2009, Stb. 264 (wetsvoorstel 29 702)
Voorontwerp

De artikelen 5.0.4 tot en met 5.0.10 zijn van toepassing op:
a. in dit hoofdstuk geregelde bestuurlijke sancties, en
b. bij wettelijk voorschrift aangewezen andere bestuurlijke sancties.

Tekst RvS

De artikelen 5.0.4 tot en met 5.0.10 zijn van toepassing op:
a. in dit hoofdstuk geregelde bestuurlijke sancties, en
b. bij wettelijk voorschrift aangewezen andere bestuurlijke sancties.

Voorstel van wet [5.0.3]

De artikelen 5.0.4 tot en met 5.0.10 zijn van toepassing op:
a. in dit hoofdstuk geregelde bestuurlijke sancties,
b. en bij wettelijk voorschrift aangewezen andere bestuurlijke sancties.

Memorie van toelichting

[29 702, p. 85]

Om redenen die in het algemeen deel van dit hoofdstuk van deze toelichting zijn uiteengezet, is de reikwijdte van de artikelen 5.0.4 tot en met 5.0.10 vooralsnog beperkt tot de in de Algemene wet bestuursrecht geregelde sancties, met dien verstande dat de bijzondere wetgever bestuurlijke sancties kan aanwijzen waar op de titel eveneens van toepassing is.

Zie Memorie van toelichting algemeen

Nota van verbetering = Eindtekst

Share This