Artikel 7:21

Van het horen wordt een verslag gemaakt.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 4 juni 1992 Stb. 315 (wetsvoorstel 21 221)

[bron: PG Awb I, p. 360]

VO = VvW [6.4.12]

Tekst RvS = Eindtekst

VvW= Eindtekst 

 

Share This