Artikel 7:23

Wanneer na het horen aan het beroepsorgaan feiten of omstandigheden bekend worden die voor de op het beroep te nemen beslissing van aanmerkelijk belang kunnen zijn, wordt dit aan belanghebbenden meegedeeld en worden zij in de gelegenheid gesteld daarover te worden gehoord.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 4 juni 1992 Stb. 315 (wetsvoorstel 21 221)

[bron: PG Awb I, p 360]

Voorontwerp

Wanneer na het horen aan het beroepsorgaan feiten of omstandigheden bekend worden die voor de op het beroepschrift te nemen beslissing van belang zijn, wordt dit aan belanghebbenden meegedeeld en worden zij in de gelegenheid gesteld daarover te worden gehoord.

Tekst RvS

Wanneer na het horen aan het beroepsorgaan feiten of omstandigheden bekend worden die voor de op het beroepschrift te nemen beslissing van aanmerkelijk belang kunnen zijn, wordt dit aan belanghebbenden meegedeeld en worden zij in de gelegenheid gesteld daarover te worden gehoord.

VvW = Eindtekst [6.4.14]

 

 

Share This