8.1 Algemene bepalingen over het beroep in eerste aanleg (artt. 8:1-8:40a)

TITEL 8.1 ALGEMENE BEPALINGEN OVER HET BEROEP IN EERSTE AANLEG

Het opschrift van deze titel is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd bij wet van 20 december 2012, Stb. 2012, 682 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht; kamerstukken 32 450)

[Voorheen: ALGEMENE BEPALINGEN]

[Eindtekst] Het opschrift van titel 8.1 komt te luiden:
TITEL 8.1 ALGEMENE BEPALINGEN OVER HET BEROEP IN EERSTE AANLEG

VO = VvW

Voorstel van wet

Het opschrift van titel 8.1 komt te luiden:

TITEL 8.1 ALGEMENE BEPALINGEN OVER HET BEROEP IN EERSTE AANLEG

Share This