8.1.2 Behandeling door een enkelvoudige of een meervoudige kamer (artt. 8:10-8:12)

AFDELING 8.1.2 BEHANDELING DOOR EEN ENKELVOUDIGE OF EEN MEERVOUDIGE KAMER

Het opschrift van afdeling 8.1.2 is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd met de wet van 20 december 2012, Stb. 2012, 682 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht; kamerstukken 32 450)
Share This