Artikel 8:17

Een rechter wiens wraking is verzocht, kan in de wraking berusten.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 16 december 1993 Stb. 650 (wetsvoorstel 22 495)

[bron: PG Awb II, p. 410]

Tekst RvS = VvW [8.1.4.3]

VvW = Eindtekst

Memorie van toelichting

Dit artikel maakt het mogelijk dat de rechter wiens wraking is verzocht, afziet van een debat over de gegrondheid van het verzoek. In dat geval berust hij in de wraking, worden de aangevoerde feiten of omstandigheden niet onderzocht en neemt de betrokken rechter aan de verdere behandeling van de zaak geen deel.

 

Share This