8.2 Behandeling van het beroep (artt. 8:41-8:80b)

TITEL 8.2 BEHANDELING VAN HET BEROEP IN EERSTE AANLEG

Het opschrift is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd bij wet van 20 december 2012, Stb. 2012, 682 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht; kamerstukken 32 450)

[Eindtekst] Het opschrift van titel 8.2 komt te luiden:
TITEL 8.2 BEHANDELING VAN HET BEROEP IN EERSTE AANLEG

Voorstel van wet

Het opschrift van titel 8.2 komt te luiden:

TITEL 8.2 BEHANDELING VAN HET BEROEP IN EERSTE AANLEG

Memorie van toelichting

In het opschrift van titel 8.2 is tot uitdrukking gebracht dat de titel slechts rechtstreeks van toepassing is op de behandeling van het beroep in eerste aanleg.

Gewijzigd voorstel van wet

Het opschrift van titel 8.2 komt te luiden:

TITEL 8.2 BEHANDELING VAN HET BEROEP IN EERSTE AANLEG

 

 

Share This