Artikel 8:49

De bestuursrechter kan tolken benoemen.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 16 december 1993 Stb. 650 (wetsvoorstel 22 495

 

[bron: PG Awb II, p. 445]

Tekst RvS = VvW [8.2.2.8]

VvW= Eindtekst

Dit artikel is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd bij wet van 20 december 2012, Stb. 2012, 682 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht; kamerstukken 32 450)

[Eindtekst] In artikel 8:49 wordt «rechtbank» vervangen door: bestuursrechter.

VO=VvW

Voorstel van wet

Voorstel van wet artikel 8:49 wordt “rechtbank” vervangen door: bestuursrechter.

Memorie van toelichting

Zie Memorie van toelichting bij artikel 8:46.

 

Share This