8.2.7 Tussenuitspraak (artt. 8:80a-8:80b)

Na artikel 8:80 wordt een nieuwe afdeling ingevoegd, luidende:

AFDELING 8.2.7 TUSSENUITSPRAAK

Deze afdeling is met ingang van 1 januari 2010 ingevoegd bij wet van 14 december 2009, Stb. 2009, 570 (wetsvoorstel 31 352).
Voorstel van wet

Na artikel 8:80 wordt een nieuwe afdeling ingevoegd, luidende:

AFDELING 8.2.7 TUSSENUITSPRAAK

Memorie van toelichting

Zie Memorie van toelichting bij afdeling 8.2.2a Bestuurlijke lus.

 

 

Share This